GKV Grijpskerk-Niezijl

Corona updates

28 Maart 2020

Kerkdienstgemist.nl heeft zondag 29-3 om 9:20 tot 9:40 een storing gehad. enkele gemeenteleden hebben hier problemen mee ervaren. Excuses hiervoor namens kerkdienstgemist.nl

26 maart 2020

In verband met het Coronavirus heeft de kerkenraad besloten om de adviezen van de regering, het RIVM en het Steunpunt Kerkenwerk te volgen. Dat betekent dat de diensten tot 1 juni niet door kunnen gaan. Mocht de situatie in de tussentijd veranderen, dan zullen we u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Ook de pastorale bezoeken, vergaderingen en catechisaties kunnen geen doorgang vinden. De viering van het Heilig Avondmaal op zondag 12 april komt ook te vervallen. 

De bevestiging  het ambt van ouderling zal verplaatst worden naar een nog nader te bepalen datum. Aanstaande zondag zal er biddend een zegen worden gevraagd over zijn werk zodat hij als benoemd ouderling zijn werk in de wijk kan beginnen (Wijk Oranje). 

De VIA zal de komende maand wel uitkomen, maar dan digitaal. Deze zult u via de mail ontvangen. Voor de adressen waarvan we geen mailadres hebben zal een aantal papieren exemplaren worden uitgedraaid, die thuis zullen worden bezorgd. U kunt tot uiterlijk maandag 30 maart 18:00 uur kopij aanleveren bij de redactie.

Enkele gemeenteleden hebben gevraagd naar de mogelijkheid van een beelduitzending. De techniek en ons abonnement bij kerkdienstgemist.nl maken een beelduitzending echter niet mogelijk. In de bijlage wel een foto zodat u een indruk heeft hoe het er op zondagochtend uitziet.

Laten we ook in deze tijd onze hulp van God blijven verwachten en de verbondenheid met Hem en elkaar levend houden. De kerkenraad en diakonie roepen u op om naar onze God en elkaar om te blijven zien. Laten we hopen dat het niet lang meer duurt totdat wij elkaar weer in ons kerkgebouw kunnen ontmoeten, samen kunnen zingen, delen en avondmaal kunnen vieren.

18 maart 2020

Hallo allemaal,

In deze onzekere tijden, wordt er van alle kanten opgeroepen om voor onze naasten te zorgen. Daar sluiten we ons graag bij aan. 

We willen u namelijk vragen om voedsel te halen voor de mensen van de voedselbank.

Nu we allemaal op zondag niet meer lijfelijk in de kerk komen, kunnen we de producten voor de voedselbank daar niet verzamelen.

Als u wat wilt geven, mag producten langs brengen aan de Aykema Burchtstraat 7. 

(Als we niet thuis zijn staat er wel een doos in de achtertuin onder de overkapping.)

Als u niet in staat bent om het langs te brengen, mag u contact op nemen met ons.

Wij zorgen dan dat het bij de voedselbank komt.

Deze maand is aan de beurt: Broodbeleg (smeerkaas, leverpastei en zoetbeleg)

Voor volgende maand is dat: Melkproducten (houdbare melk, koffiemelk, houdbare chocolade melk, enz.)

Of iets anders houdbaars is ook welkom.

13 maart 2020 

Broeders en zusters,

In verband met het Coronavirus heeft de kerkenraad besloten om de adviezen van de regering, het RIVM en het Steunpunt Kerkenwerk te volgen. Dat betekent voor onze gemeente het volgende:

  • Alle erediensten die tot en met 31 maart zouden worden gehouden zijn afgelast. Het gaat om de zondagen 15, 22 en 29 maart. 
  • De viering van het Heilig Avondmaal in De Nieuwe Wierde komt te vervallen.
  • De bevestiging van het ambt van ouderling zal verplaatst worden naar een nog nader te bepalen datum.
  • De gemeentevergadering van donderdag 19 maart wordt uitgesteld: de nieuwe datum is vooralsnog donderdag 23 april a.s.

In plaats van de erediensten zal ds. Van de Kamp op de zondagmorgens meditaties en gebeden houden passend bij het thema van de 40dagentijd: “Een teken van leven". Deze beginnen om 9:30 uur en zijn te volgen via ons kanaal op Kerkdienstgemist.nl en de ‘oude’ kerktelefoon.

Met inachtneming van bovengenoemde adviezen zullen pastorale bezoeken en vergaderingen van kerkenraad, diaconie en commissies vooralsnog gewoon door kunnen gaan. Dat geldt ook voor de catechisaties: ds. Van de Kamp zal daar zelf een afweging in maken en die met de catechisanten communiceren.

We rekenen op uw begrip voor de situatie en hopen en bidden dat de gevolgen van het virus beperkt mogen blijven.